A-laget

Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg

IHK Sparta Sarpsborg er stolte av sin ungdomsvirksomhet og den klubben vi har bygget opp gjennom mange år.

HK Sparta Sarpsborg er en ideell organisasjon som baserer seg på medlemmenes og nærmiljøets ønske og vilje til å bidra med frivillig innsats i klubben. Klubben fører en non-profitt policy, der alle inntektene klubben generer går tilbake til medlemmene, gjenspeilet i kvaliteten på aktiviteten IHK Sparta Sarpsborg tilbyr.

Klubben skal være en ledende aktør for utvikling av ishockey til en betydelig bredde- og konkurranseidrett i Sarpsborg, både i egen regi og i samarbeid med IL Sparta Ishockey Elite.

I et stadig utviklende samfunn streber vi til en hver tid å imøtekomme medlemmenes ønsker og behov, og til en hver tid tilby de beste rammene for å utvikle seg som person og ishockeyspiller. Klubben profesjonaliserer derfor deler av virksomheten ved å ha fulltidsansatte i administrasjon og yte godtgjørelse til trenere/ledere.

IHK Sparta Sarpsborg har stabilisert en solid økonomi, som gjør at vi kan satse på våre barn og unge med kompetente ledere og trenere ansatt i klubben.

Vi har tatt det neste steget for å bevege oss nærmere visjonen vi har om at «IHK Sparta Sarpsborg skal tilby det beste idrettsmiljøet for barn og ungdom i Norge».

Det er summen av alles prestasjoner, både på og utenfor isen, som kan virkeliggjøre denne visjonen. Vi tror på en konstant samhandling mellom individet og laget. Alle våre medlemmer, spillere og ledere, skal ha en åpenbar plass i virksomheten og skal kjenne sin tilhørighet, være med å bidra og få oppleve å utvikles i IHK Sparta Sarpsborg. 

  • Med tilhørighet innebærer det at alle skal kjenne sin verdi i og for virksomheten.
  • Å bidra innebærer at alle, uavhengig av kompetanse, aktivt skal være med å bidra positivt for virksomheten og individenes utvikling.
  • Alle i virksomheten skal kjenne seg verdsatt for det som de er med om og bidrar til. 


IHK Sparta Sarpsborg skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

IHK Sparta Sarpsborg er en klubb hvor alle gis like forutsetninger for å trives og utvikles, både på og utenfor isen. Klubben er profesjonell i sin satsing på utvikling av spillere og legger til rette for at hver enkelt spiller skal få ut maksimalt av sitt potensial som ishockeyspiller.

Les mer om oss og hvordan klubben drives her.

IHK Sparta Sarpsborg er et sted alle gis like forutsetninger for å trives og utvikles, både på og utenfor isen.