A-laget

Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg

Vi er stolte av vår ungdomsvirksomhet og den klubben vi har bygget opp gjennom mange år.

IHK Sparta Sarpsborg er en ideell organisasjon som baserer seg på medlemmenes og nærmiljøets ønske og vilje til å bidra med frivillig innsats i klubben. Klubben fører en non-profitt policy, der alle inntektene klubben generer går tilbake til medlemmene, gjenspeilet i kvaliteten på aktiviteten vi tilbyr.

I et stadig utviklende samfunn streber vi til enhver tid å imøtekomme medlemmenes ønsker og behov, og til å tilby de beste rammene for å utvikle seg som person og ishockeyspiller. Klubben profesjonaliserer derfor deler av virksomheten ved å ha fulltidsansatte i administrasjon og yte godtgjørelse til trenere/ledere.

IHK Sparta Sarpsborg har stabilisert en solid økonomi, som gjør at vi kan satse på våre barn og unge med kompetente ledere og trenere ansatt i klubben.

Verdier
IHK Sparta Sarpsborg baserer sin aktivitet på felles vedtatte verdier for norsk idrett: «Ærlig, leken, ambisiøs og inkluderende» og Norges Ishockeyforbund sine felles vedtatte verdier for Norsk ishockey «Raus, engasjert og ekte».

Ut fra disse fellesverdiene har IHK Sparta Sarpsborg tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. IHK Sparta Sarpsborg sine verdier: «Stolt, engasjert og inkluderende».

Verdiene skal hjelpe oss til:

  • å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
  • å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
  • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
  • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
  • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

Visjon
Klubbens visjon er: «IHK Sparta Sarpsborg skal tilby det beste idrettsmiljøet for barn og ungdom i Norge».

Det er summen av alles prestasjoner, både på og utenfor isen, som kan virkeliggjøre visjonen vår. Vi tror på en konstant samhandling mellom individet og laget. Alle våre medlemmer, spillere og ledere skal ha en åpenbar plass i virksomheten og skal kjenne sin tilhørighet, samt være med å bidra og få oppleve å utvikles i IHK Sparta Sarpsborg.

  • Tilhørighet innebærer at alle skalkjenne sin verdi i og for virksomheten
  • Å bidra innebærer at alle, uavhengig av kompetanse, aktivt skal være med å bidra positivt for virksomheten og individenes utvikling
  • Alle i virksomheten skal kjenne seg verdsatt for det som de er med på og bidrar til

Vi har også Norges Ishockeyforbund sin visjon «Ishockeyglede for alle» med oss i klubbhverdagen.

Virksomhetsidé
Klubben sin virksomhetsidé: «IHK Sparta Sarpsborg skal være en ledende aktør for utvikling av ishockey til en betydelig bredde- og konkurranseidrett i Sarpsborg, både i egen regi og i samarbeid med IL Sparta Ishockey Elite».

Denne idéen forteller hva klubben vår i all hovedsak skal drive på med. Virksomhetsidéen definerer hva som er det unike med IHK Sparta Sarpsborg og den aktiviteten vi tilbyr. Den forteller hva vi tilbyr som gjør at folk foretrekker oss i stedet for andre klubber.

Verdiene, visjonen og virksomhetsidéen er rettledende for alle involvert i IHK Sparta Sarpsborg. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi skal fremstå, og hva vi skal drive på med og ha fokus på av oppgaver.

Hovedmål
Hovedmålet til IHK Sparta Sarpsborg er «Flest mulig, lengst mulig».

Målet definerer mer presist hva det er klubben skal oppnå og bli til i forhold til omgivelsene, og ikke minst hvordan vi skal kunne være den aktøren virksomhetsidéen beskriver. Det er et overordnet mål som strekker seg inn i fremtiden. Hovedmålet blir konkretisert ved hjelp av ulike delmål – og innenfor hvilke fokusområder man ønsker å oppnå målene. Det tar tid å oppnå hovedmålet, og det kan revideres etter behov.

Les mer om oss og hvordan klubben drives her.

IHK Sparta Sarpsborg er et sted alle skal gis like forutsetninger for å trives og utvikles, både på og utenfor isen.