[email protected]


Logo
Bli medlem

Forslag til årets spiller, dommer og frivillige

Forfatter: IHK Sparta Sarpsborg

01. mars 2024

Informasjon
News article image

Forslag til årets spiller, dommer og frivillige

På årsmøtet 20. mars ønsker vi, tradisjonen tro, å dele ut heder og ære til personer for innsatsen gjennom sesongen. En spiller, en dommer og en frivillig. Vi ønsker hjelp fra dere som er involvert i klubben til å finne verdige kandidater til disse titlene.

Kom derfor med forslag!

Kandidater dere mener er verdige til å motta tittelen årets spiller, dommer eller frivillige sendes på e-post til [email protected] senest 10. mars 2024. Vi trenger navn på personen(e) dere foreslår og en kort begrunnelse for hvorfor personen(e) fortjener tittelen. Merk e-posten «Årets spiller, dommer og frivillige».

Under følger kriteriene som skal legges til grunn.

Årets spiller

 • Utmerket seg sportslig
 • Har stor treningsiver
 • Er en god medspiller
 • Utvist gode holdninger gjennom hele sesongen både på og utenfor isen
 • Tatt sosialt ansvar og vært omgjengelig
 • Er en bra kamerat for alle

Årets dommer

 • Har hatt god utvikling
 • Har vilje til å trene
 • Kommunisert bra med alle involverte i kampene
 • Utvist gode holdninger gjennom hele sesongen både på og utenfor isen
 • Tatt sosialt ansvar og vært omgjengelig
 • Er en bra kamerat for alle

Årets frivillige

 • Utmerket seg med positivitet og lyst til å bidra for klubben
 • Vært lojal mot klubben
 • Stilt opp for klubben, bydd på seg selv og oppmuntret andre
 • Skapt trivsel og glede

Vi håper å motta mange velbegrunnede forslag.