A-laget

Valgkomite sesongen 2021/2022

Årsmøtet 2021 vedtok at valgkomiteen til IHK Sparta Sarpsborg hver sesong skal bestå av laglederne på U10 (medlem), U14 (leder) og U18 (varamedlem).

Om en av disse allerede sitter i styret/utvalg som tilsier at man ikke kan ha et verv i valgkomiteen vil aktuell lagleder måtte delegere oppgaven til annen i lagledelsen.

Ta gjerne kontakt om du har aktuelle kandidater til et styreverv i klubben.