A-laget

Velkommen til sesongens hockeyakademi

IHK Sparta Sarpsborg har et ønske om å kunne tilby våre barne- og ungdomsspillere muligheten til å trene ekstra – ut over lagstrening. Vi fortsetter også denne sesongen med Hockeyakademi.

Oppstart vil være i uke 41. Vi følger skolens ferier og har derfor ingen trening i disse ukene. (juleferie, vinterferie, høstferie).

Vi tilbyr morgen- og ettermiddagstrening, tre ganger pr uke. Ansvarlig for disse treningene er Pavol Skripko (Sport-og utviklingsansvarlig U8-U15). Det vil bli lagt opp til individuell ferdighetstrening, skøyteteknikk, spill og oppfølging.

Treningstider

Tirsdager: kl 15:30 – 16:20 i Ungdomshallen

Onsdager: kl 07:00 – 07:50 i Ungdomshallen

Fredager: kl 07:00 – 07:50 i Ungdomshallen

Den dagen det er hockeyakademi på ettermiddag deles banen inn i soner. Dette på grunn av at det også er ressurstrening. Ishallen og garderober vil være åpen fra kl 06:30 for morgentreningene.

Betalingsinfo

Pris kr 500 pr utøver pr måned (ingen søskenmoderasjon)

Betaling til 1030.07.51089

Betalingsfrist: Innen den 25. hver måned Merk betalingen: Spillernavn, fødselsdato og hvilken måned det betales for.

Påmelding

For å delta på disse treningene, ber vi om en bindende påmelding med informasjon om; Fullt navn, hvilket lag du tilhører og hvilken posisjon på banen du innehar. Send påmeldingen til e-postadressen: [email protected] Dette tilbudet gjelder pr måned. Det er ingen plikt til å møte på alle treningene. Man velger selv hvilke treninger man vil delta på. Har man meldt seg på en måned, har man ikke bundet seg for hele sesongen. Dere kan velge selv hvilke måneder dere deltar. Man må melde seg på hver måned for å delta. Påmeldingsfrist er innen den 25. i måneden før.  Dette for å vite antall spillere som er påmeldt. Ved for få spillere påmeldt, utgår hockeyakademiet den måneden. Minimum antall er 10spillere, maksimum antall er 20spillere.

Keepere

Alle keepere fra U11 til U15 kan delta på hockeyakademi gratis, men det er kun plass til fire keepere pr mnd. Det vil si at man må melde seg på via epost innen den 25. måneden før.  Blir det mange keepere som ønsker dette, lages det et rulleringssystem. Påmelding av keepere til: [email protected]

Vi håper ordningen fortsatt blir tatt godt imot og brukt for ytterligere utviklingsmuligheter.

Vel møtt!