A-laget

Warriors Cup U10 avlyses

Turneringen var planlagt gjennomført lørdag 7. november. Nå avlyser styret i IHK Sparta Sarpsborg Warriors Cup U10.

IHK Sparta Sarpsborg sitt U10-lag har gjennom lang tid gjort en formidabel innsats med forberedelsen og organiseringen rundt Warriors Cup U10, for å kunne gjennomføre på en god måte som ivaretar smittevernet. Styret er stolte av jobben som er gjort og ønsker å rose hele laget.

I lys av regjeringens nye tiltak i dag, 05.11.20, i forhold til Covid-19 besluttet styret å ta en endelig avgjørelse på om cupen skal gjennomføres eller ikke, slik at vi ikke overlater en beslutning til laget og/eller vår administrative leder alene.

Det foreligger pr 05.11.20 kl 20 ingen innsigelser mot gjennomføringen, verken fra Norges Idrettsforbund, Norges Ishockeyforbund eller Sarpsborg kommune, så lenge alle retningslinjer og protokoller for smittevern overholdes.

Styret har allikevel sett på eventuelle konsekvenser om vi skulle oppleve et smittetilfelle i etterkant, vårt samfunnsansvar som klubb og ikke minst vårt ansvar overfor våre medlemmer.

Vedtaket ble endelig 05.11.20 kl 21:21 og var enstemmig:

«Styret i IHK Sparta Sarpsborg avlyser Warriors Cup U10 som var planlagt avholdt 7. november 2020.»

Vi har full forståelse for at mange vil oppleve vedtaket som urettferdig, og vi føler med både store og små som blir berørt, men liv og helse kommer først.

Styret vil, i samarbeid med U10, se om cupen kan la seg gjennomføre på et senere tidspunkt, når smittebildet ser bedre ut igjen.

På vegne av styret

Jenny Karlstad-Solberg
Nestleder IHK Sparta Sarpsborg

Se uttalelsen i sin helhet her.