A-laget

Vinnerne av årets utmerkelser

Under årets årsmøte ble det, tradisjonen tro, delt ut utmerkelser til årets spiller, årets dommer og årets frivillige.

Et fast innslag etter klubbens årsmøter er å dele ut årets utmerkelser. I år var intet unntak! Etter vurderinger valgte styret følgende personer:

Årets spiller
Årets spiller lever på et tydelig og inspirerende vis opp til de verdiene IHK Sparta Sarpsborg har satt for sin virksomhet. Han jobber hardt hver dag for å nå sin hockeydrøm og opptrer alltid på et trivelig vis mot alle han møter i klubben.
Spilleren er derfor et forbilde for såvel lagkamerater som yngre spillere i klubben.
Han har gjennom sesongen vært en toneangivende spiller som kan gjøre, og også gjør, en forskjell. Det faktum har gitt resultater i form av trening kampdebut og kontinuerlig spill med A-laget, samt uttak til Norges U18-landslag.
Spilleren har vist at det med en positiv adferd og rett innstilling går an å virkeliggjøre sine drømmer. Vi er overbevist om at flere kan gå i hans fotspor, da han inspirerer andre til å jobbe hardt hver dag, hvilket vi som klubb er takknemlige for. Det er derfor med stolthet og glede IHK har valgt en riktig Sparta-ambassadør til utmerkelsen.

Årets spiller er Simen Ahlsen.

 

Årets dommer
Årets dommer begynte ikke å dømme før et stykke ut i inneværende sesong. Basert på dommeransvarlige sin erfaring, samt tilbakemelding fra andre dommere og veiledere har han hatt svært god utvikling på den korte tiden. Han stiller alltid opp når han blir spurt og har bidratt på klubbkamper i tillegg til at han har fått dømme U14, U15 og U16. Han har uansett vært en kjemperessurs for klubben og vi håper å beholde han som dommer lenge.

Årets dommer er Dennis Pettersen.

 

Årets frivillige
Årets frivillig har gjennom det siste året gjort en innsats utover det som er forventet. I tillegg til å hjelpe klubben i en vanskelig situasjon sommeren 2022 med å løse trenerkabalen har han jobbet utrettelig med å legge forholdene til rette for at enda flere ungdommer kan kombinere satsing på idretten med skolegang. Det har endt med at klubben fra nå av kan tilby toppidrett kombinert med yrkesfag på Borg VGS. Dette tilbudet er allerede blitt godt mottatt av søkerne og vi ser frem imot å kunne tilby trening på dagtid til enda flere.

Årets frivillig er Arne-Villy Skrøder.

 

Avtroppende styreleder Jenny Karlstad-Solberg delte ut blomster og en sjekk på kr 3.000 til hver på vegne av klubben.

Når det gjelder årets frivillige har vi også fått en flott e-post vi ønsker å dele, ang hans oppdrag som trener:

Hei
Det er vel ingenting som heter årets trener, men akkurat i år syns jeg det er en trener som fortjener en ekstra oppmerksomhet. 


Han har denne sesongen fungert som hovedtrener og kamptrener for U14 og U18, trener for U16 i treningshverdagen og keepertrener. I tillegg til dette sitter han i styret og har bidratt til å få på plass et bredere tilbud til elever i den videregående skolen som ønsker å kombinere dette med hockey. 

Et av lagene han trener har også hatt utfodringer med en del utenomsportslige saker som har blitt tatt tak i og håndtert på en meget bra måte. Dette har vært et kontinuerlig arbeid gjennom hele sesongen og bidratt til et mye bedre miljø og holdninger til spillerne og gruppen som helhet. 

Arne-Villy Skrøder fortjener all honnør og ære for den tiden han denne sesongen har lagt ned i Sparta. 

---
Ole Martin Heiberg
Lagleder Sparta Team 2007

 


Årets spiller Simen Ahlsen.

Årets dommer Dennis Pettersen.