A-laget

Vil du være med å gjøre denne nettsiden bedre?

I anledning våre splitter nye nettsider ønsker vi å bli bedre både her og på sosiale medier. Har du allmennkunnskap om begge deler og lyst til å bidra for IHK?

Arbeidsoppgaver vil vi finne ut av sammen ettersom hva du har lyst til å bidra med, men kan for eksempel innebære:

  • Ansvar for saker om landslagsuttak
  • Publisere istider
  • Legge ut klubbsaker når webansvarlig er utilgjengelig
  • Publisere tilleggsinnhold på Facebook og Instagram, og ev andre medier
  • Være med på workshops med lagenes webansavrlige
  • Idemyldring om utvikling av nettside/sosiale medier

Dagens webgruppe består av styremedlem Dag Rustad og webansvarlig Jenny Karlstad-Solberg. Vi ønsker oss 2-3 nye "kollegaer" (hvert lag har en person som er ansvarlig for lagsaker).

Har du en sønn eller datter i IHK og er interessert i hockey generelt? Syns du dette høres spennende ut? Send en e-post til Jenny Karlstad-Solberg på jenny.k.solberg@gmail.com hvor du skriver noen ord om deg selv.

Vervet innehar ingen goder, bortsett fra et fint miljø.