A-laget

Er du vårt nye styremedlem?

Det nærmer seg mars og årets årsmøte, og dermed er valgkomiteen i gang med arbeidet sitt. Kan du tenke deg å bidra eller kjenner du en god kandidat?

For kommende periode skal valgkomiteen lage en innstilling for følgende verv.

1 styreleder
1 nestleder (egentlig ett år igjen, men gir seg)
3 ordinære styremedlemmer
2 varamedlemmer
1 ungdomsrepresentant (kan velges inn)

Sesongens styre er velfungerende og samarbeider godt med hverandre, i tillegg til for eksempel trenere, ledere og administrasjonen. Derfor er det gledelig at flere stiller til gjenvalg. Det sikrer kontinuitet i klubben og styrker vår gjennomføringsevne.

IHK Sparta Sarpsborg har også "arbeidende varamedlemmer", som vil si at man møter på styremøter og har oppgaver på lik linje som et ordinært styremedlem.

Ingen forkunnskaper kreves, derimot må du ha evnen til å ville se helheten i klubben vår, være engasjert, lærevillig og ha tid til overs.

Hvilke arbeidsoppgaver som hvilke styremedlemmer har forandres fra år til år, da styremedlemmene innhar ulik kompetanse og interesser - akkurat som du har. Eksempler på arbeidsoppgaver er:

 • Barneidrettsansvarlig
 • Sparringspartner til økonomiansvarlig
 • Politiattestansvarlig
 • Være en ressurs rundt sport
 • Smittevernsansvarlig
 • Mål- og strategiarbeid
 • Administrative oppgaver
 • Bidra til rekruttering
 • Kursansvarlig
 • Bistå i organiseringen av temakvelder
 • Representere klubben i overliggende organisasjonsledd
 • Marked - Utvikle muligheter og løsninger som gjør klubben attraktiv som samarbeidspartner
 • Med mer

Vi trenger personer som kan bidra generelt både med planlegging og ved gjennomføring.

Ikke nøl med å ta kontakt med noen av oss, om du kunne tenke deg å bidra.

Kontaktinformasjon til valgkomiteen

Kontakinformasjon til sittende styre