A-laget

Vil du delta på IHKs hockeyakademi?

IHK Sparta Sarpsborg tilbyr våre barne- og ungdomsspillere muligheten til å trene ekstra – ut over lagstrening. Sesongens hockeyakademi er i gang og du er hjertelig velkommen!

Vi følger skolens ferier og har derfor ingen trening i disse ukene. (juleferie, vinterferie, høstferie).

Vi tilbyr morgen- og ettermiddagstrening, fire ganger pr uke. Ansvarlig for disse treningene er Pavol Skripko, sport-og utviklingsansvarlig U8-U15. Det vil bli lagt opp til individuell ferdighetstrening, skøyteteknikk, spill og oppfølging.

Treningstider
Mandager: kl 15:00 – 15:50 i Ungdomshallen
Onsdager: kl 07:00 – 07:50 i Ungdomshallen
Torsdager: kl 15:00 – 15:50 i Sparta Amfi
Fredager: kl 07:00 – 07:50 i Ungdomshallen

Den dagen det er hockeyakademi på ettermiddag deles banen inn i soner. Dette på grunn av at det også er ressurstrening. Ishallen og garderober vil være åpen fra kl 06:35 for morgentreningene.

Betalingsinfo
Pris for 2 dager i uke er kr 600 pr utøver pr måned (ingen søskenmoderasjon).
Pris for 4 dager i uke er kr 1000 pr utøver pr måned (ingen søskenmoderasjon.)

Betaling til 1030.07.51089
Betalingsfrist: Innen den 25. hver måned. Merk betalingen: Spillernavn, fødselsdato og hvilken måned det betales for.

Påmelding
For å delta på disse treningene, ber vi om en bindende påmelding med informasjon om; Fullt navn, hvilket lag du tilhører og hvilken posisjon på banen du innehar. Send påmeldingen til e-postadressen: ihkhockeyakademi@gmail.com. Dette tilbudet gjelder pr måned. Det er ingen plikt til å møte på alle treningene. Man velger selv hvilke treninger man vil delta på. Har man meldt seg på en måned og 2 eller 4 dager i uke, har man ikke bundet seg for hele sesongen. Dere kan velge selv hvilke måneder dere deltar. Man må melde seg på hver måned for å delta. Påmeldingsfrist er innen den 25. i måneden før.  Dette for å vite antall spillere som er påmeldt. Ved for få spillere påmeldt, utgår hockeyakademiet den måneden. Minimum antall er 10 spillere, maksimum antall er 20 spillere.

Keepere
Alle keepere fra U12 til U15 kan delta på hockeyakademi gratis, men det er kun plass til fire keepere pr mnd. Det vil si at man må melde seg på via e-post innen den 25. måneden før. Blir det mange keepere som ønsker dette, lages det et rulleringssystem. Påmelding av keepere til: ihkhockeyakademi@gmail.com.

Vi håper ordningen fortsatt blir tatt godt imot og brukt for ytterligere utviklingsmuligheter.   

Vel møtt!