A-laget

Vi søker valgkomité: Vil du være med å utvikle klubben vår?

Arbeidet til valgkomiteene er undervurdert i de fleste organisasjonsledd i norsk idrett. De som velges til en slik komité har en meget viktig oppgave. Nå søker IHK Sparta Sarpsborg etter sin valgkomité.

Klubbstyret fikk fullmakt av årsmøtet 26. mai 2020 til å oppnevne valgkomité og søker derfor nå etter aktuelle kandidater som vil være med å utgjøre en forskjell i klubben.

En valgkomité har som oppgave å plukke ut personer i klubben til å sitte i styret og innstille dem på valg. Valget skjer gjennom votering under klubbens årsmøte.

For å kunne gjøre en god jobb på vegne av IHK Sparta Sarpborg med å plukke ut og sette sammen det beste mannskapet for det neste året, er det viktig at valgkomiteen har kjennskap til hva et idrettslag er, og hvordan et idrettslag og et idrettslagsstyre kan og bør arbeide.

Valgkomiteen må være orientert og oppdatert om IHK Sparta Sarpsborg, og det er en stor fordel med et godt nettverk i klubben. Klubbstyret og administrasjonen stiller til disposisjon alle nødvendige dokumenter, er tilgjengelig for møter/samtaler, og tilbyr onlinekurs og informasjon om valgkomiteens arbeid.

Det er ønskelig at komiteen består av en leder, to medlemmer og et varamedlem. Kvinner oppfordres til å melde sin interesse.

Oppgavene til valgkomiteen
1. Kunnskap om idrettslaget: Det er viktig at komiteen tilegner seg kunnskap om det organisasjonsleddet de er valgt til å jobbe for.
2. Behovsanalyse: Hvilke oppgaver skal løses? Hvilken type personer kan bidra til å løse nettopp disse oppgavene?
3. Finn frem til egnede kandidater
4. Presenter kandidatene på årsmøtet 2021

Les mer om hver oppgave her.

Ta gjerne kontakt ved interesse.

Styreleder Arthur Nygaard, 951 59 792, arthur@plusarkitektur.no
Nestleder Jenny Karlstad-Solberg, 466 27 072, jenny.k.solberg@gmail.com