A-laget

Vi minner lagene våre om smittevernstiltakene

Styret og administrasjonen ønsker å minne dere på at selv om samfunnet gradvis åpner opp, og vi i IHK Sparta Sarpsborg har kommet i gang med en noe redusert oppkjøring til ny sesong, er det fortsatt viktig at vi overholder smittevernstiltakene som gjelder.

Smittevernstiltakene som nå gjelder for norsk idrett kan bli langvarige, og de viktigste for å hindre økt smitte i idretten er: 

  1. Hold avstand – 1 meter 
  2. Vask hender før og etter trening
  3. Rengjør felles utstyr før og etter trening
  4. Syk? Bli hjemme!
  5. Bruk egen drikkeflaske

Hvert lag må selv gå til innkjøp av, og ha med, sprit til vask av hender og utstyr. En voksen skal ha ansvaret for vask av hender og utstyr.

Info om fysrommet:
Fysrommet er inntil videre stengt for spillere, medlemmer og andre tilknyttet IHK Sparta!

Info om ungdomshallen:
Ungdomshallen skal kun benyttes til organiserte lagstreninger! Lagledelsen skal påse at smittevernstiltakene følges. Hallen er stengt for enkeltspillere, enkeltmedlemmer og andre tilknyttet IHK Sparta - utenom under organisert trening.