A-laget

Stor aktivitet på utviklingssamling for dommere

Tirsdag 3. november inviterte dommerutvalget i IHK Sparta Sarpsborg til en utviklingssamling for alle dommere i gamle Østfolds klubber. Hele 23 dommere meldte seg på.

Som et ledd i IHK Sparta Sarpsborg sin økende satsing på inkludering, rekruttering og utvikling av dommere ønsker vi å tilby samlinger og istreninger for våre dommere. Ved å også invitere dommere fra våre naboklubber, håper vi i tillegg at dommermiljøet utvides og styrkes.

Denne tirsdagskvelden deltok dommere fra 13 til 40 år, fra klubbdommere og helt opp til forbundsdommere, fra klubbene Comet, Moss, Stjernen og Sparta.

 

Vi fikk besøk av dommersjef i NIHF, Geir Thomas Olsen, og toppdommer, Eirik Hansen, som hadde hvert sitt innlegg under teorien.

Innleggene handlet blant annet om ernæring og viktigheten av gode rutiner i hverdagen for å være klare til trening og kamp. Geir Thomas snakket for de yngste og ferske dommerne, og Eirik for de som er eldre, har dømt en stund og som har klare mål for sin dommerkarriere.

Etterpå var det løpetester og tips om gode fysøvelser med Eirik, før dommerne spiste middag sammen i Pucken.

Deretter fulgte et ispass med Pavol Skripko, utviklingsansvarlig U8-U15 i IHK Sparta, med stort fokus på skøyteteknikk og powerskating.

-Dette er nøyaktid det dommerne trenger, forteller dommersjef Geir Thomas Olsen.
-At Sparta tar initiativ til en slik samling er veldig positivt og det skal bli spennende å følge med. NIHF vil gjøre det vi kan for å bidra.

Målet til IHK Sparta Sarpsborg er å implementere dommerne som en likeverdig del av klubben - på lik linje med spillere, trenere, ledere og foresatte. Gjennom å endre holdningene mot dommere i klubben, forbedre fasilitetene, sørge for nødvendig utstyr og ha fokus på aktivitet skal vi utvikle en dommergruppe som er stor nok, stabil nok og dyktig nok til at IHK Sparta Sarpsborg imøtekommer NIHFs regler om klubbenes utvikling av dommere.

-Flere dommere fra Sparta har gjort det veldig bra opp gjennom tidene, forteller toppdommer Eirik Hansen. Så det er gøy at det er denne klubben som setter i gang dette.

Dommerne selv var veldig fornøyde med samlingen, både i form av innhold og gjennomførelse. På forespørsel hadde de også flere gode tips og ønsker til hva kommende samlinger kan inneholde, og det vil dommerutvalget i IHK Sparta ta med seg i det videre arbeidet.

Så, en vellykket utviklingssamling i Sparta amfi!

Spartadommerne Lucas, Nora, Elena og Camilla før ispasset.

Dommeransvarlig Bredde NIHF Atle Norum Larsen, dommersjef NIHF Geir Thomas Olsen og toppdommer Eirik Hansen.

Løpetester.

Pavol gjennomgår øvelsene med dommerne.