A-laget

#STOPP diskriminering

Norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering.

-Vi har vært skånet for de store sakene som omhandler diskriminering i IHK Sparta Sarpsborg, selv om det har vært noen enkeltsaker opp gjennom årene. Men det betyr ikke nødvendigvis at det ikke skjer under aktiviteter i klubbens regi, forteller nestleder Jenny Karlstad-Solberg.

Denne høsten erkjenner Idretten at diskriminering skjer i det norske samfunnet og i norsk idrett.

Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

-Rasisme, annen diskriminering og mangel på likeverd er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål, noe som også er reflektert i idrettens gjeldende plandokument Idretten vil! som sier at: «Idretten skal, på alle nivåer, praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.». Dette gjelder på alle idrettens ulike arenaer, også på tribunene, sier generalsekretær i idrettsforbundet, Karen Kvalevåg.

For å tydeliggjøre vårt klare standpunkt har IHK Sparta Sarpsborg denne sesongen satt fokus på vårt eget verdiarbeid, for eksempel gjennom holdningskursene hvert lag og foreldregruppe har vært igjennom, og det pågående arbeidet med å vedta tydelige retningslinjer i tråd med idrettens visjon.

Styret er også godt i gang med å tydeliggjøre klubbens verdier og generelle drift gjennom en klubbhåndbok som mest sannsynlig ferdigstilles i januar.

På det planlagte medlemsmøtet i januar får vi besøk av generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide, som skal snakke mer om nettopp holdninger og verdiarbeid, spesielt rettet mot hockey.

-Ved å sette fokus på diskriminering og utarbeide klare retninglinjer kan vi starte et langsiktig arbeid i tråd med vår egen visjon om det beste idrettsmiljøet for barn og unge. Først da kan vi som klubb formidle at det er trygt å melde fra og vi kan lære oss å behandle eventuelle saker på en ryddig og ordentlig måte, avslutter Karlstad-Solberg.

Vi inviterer alle våre medlemmer til å bli med på dette viktige #STOPP-laget, slik at vi sammen kan skape idrettsglede for absolutt ALLE! Last ned og del #STOPP-materiellet i sosiale medier for å vise DIN holdning!