A-laget

Støtte til IHK fra Sparebankstiftelsen DNB

Stiftelsen støtter IHK Sparta Sarpsborg med kr 200.000!

Som søkt om skal pengegaven brukes til oppgradering av fysrommet og annen trening.

-Midlenene skal brukes til nytt utstyr for basistrening, jeg er så takknemlig og fornøyd, sier administrativ leder Line Holth.

IHK Sparta takker Sparebankstiftelsen for innvilgelse av søknaden vår.