A-laget

Smittevernplan IHK Sparta

OPPDATERT 160920 kl 1410. Vi har ved oppstart av sesongen 20/21 dessverre opplevd at smitten igjen øker.

Generelt

Dette er et levende dokument som oppdateres fortløpende, se dato på forsiden. Fet tekst inneholder siste endring.

Vi har ved oppstart av sesongen 2020/2021 dessverre opplevd at smitten igjen øker. Og det er lokale utbrudd flere steder i landet. Dette kan også skje her hos oss, som igjen vil gå ut over vår aktivitet. Derfor er det viktig at vi fortsetter å ha fokus på håndvask og at vi holder avstand til hverandre.

Mona Valle er fra 14. august 2020 smittevernansvarlig i IHK Sparta Sarpsborg.
Mona treffes på tlf 992 69829 og e-post [email protected]

Garderober

 • Det vil kun være adgang for spillere og ledere i garderobeanlegget.
 • Tilgang til garderobe vil bli gitt 30 min før istrening.
 • 30 min etter istrening skal alle være ute, materialforvalter/lagleder vasker kontaktflater.
 • Det er nå tillatt å dusje. Husk å være ute av garderoben etter 30 min.
 • Det er berøringsfri antibac-dispenser ved garderobe i både Sparta Amfi og Ungdomshallen.

Styrkerom

 • Styrkerom kan kun benyttes av A-lag, Kvinner, U21, U18, U16 og U15.
 • Benytter samme kalender for booking som i sesongen 19/20.
 • Håndsprit før og etter trening.
 • Materialforvalter/lagleder vasker overflater før neste gruppe.
 • Styrkerommet er forbeholdt Spartaklinikken i tidsrommet 08:00-16:00
 • Utstyret som har vært brukt skal vaskes/desinfiseres ved bytte av stasjon eller øvelse.
 • Oppfordrer alle spillere til å ha med seg en personlig flaske/spray med antibac.

Spillere

Dersom spillere opplever symptomer på forkjølelse eller er bekymret for mulig Covid-19 smitte, gjelder følgende:

 • Hold spiller hjemme og begrens kontakt med andre.
 • Forverres symptomene på dag 2 kontaktes korona-telefonen i Sarpsborg kommune på tlf 902 62 442 for å avtale tidspunkt for ev testing. Du kan også bestille time på nett her.
 • Det tar ca 2 dager for å få time for testing, i mellomtiden begrenses omgang med andre, hold deg hjemme og i ro.
 • Det tar ytterligere 2 dager før testresultat foreligger, i mellomtiden begrenses fortsatt omgang med andre.
 • Har spiller fått karantene grunnet smittesporing f.eks ved skole, gjelder den selvfølgelig også for trening/kamp. IHK Sparta har ingen myndighet til å ta spillere ut av en karantene og har heller inget ønske om det.

 I hht FHI sine retningslinjer skal følgende personer testes (kopiert fra FHI sin hjemmeside): «Dette inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. Covid-19 har ofte følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals eller sykdomsfølelse.»

I samråd med klubbledelsen, kan lagledelsen sette ytterligere begrensninger på deltagelse utover FHI og idretten sine anbefalinger.

Hospitering

Det er en klar anbefaling fra NIHF at vi begrenser flytting av spillere. Vi ønsker ikke at det blir byttet treningsgrupper flere ganger i løpet av uken. Ved et eventuelt smitteutbrudd vil vi at spillerne har hatt så få kontaktgrupper som mulig.

Trening

IHK Sparta Sarpsborg sine lag trener i gruppe på maks 20 personer.

Foreldre, foresatte og andre i treningshverdagen

Ingen andre enn spillere og lagledelse, samt ledere og ansatte i IHK Sparta har tilgang til Sparta amfi og ungdomshallen, samt garderobeanleggene. Foreldre og foresatte får oppholde seg i Hockeyshopen og Cafe Pucken sine lokaler. Foresatte og andre som ikke tilhører lagledelse/spillergruppe - og lagledelse/spillergruppe som ikke har trening den dagen - skal registrere seg når de går inn i anlegget, alltid!

Tilskuere på kamper

Ved hovedinngangen står en funksjonær som sprayer hendene til alle tilskuere (maks 200 inkludert spillerne) og hver enkelt må registrere seg via en QR-kode. Dette er for å kunne utføre en eventuell smittesporing - altså for din egen helses skyld.
Før kampen kan tilskuere oppholde seg i Café Pucken - husk 1m avstand. På tribunene skal alle sitte med to ledige seter mellom hverandre og på annenhver rad, selv om man tilhører samme familie/husstand. Alle må til enhver tid være nøye med å holde avstand ellers i hallen, kafeområdet og utenfor inngangspartiene, og ellers følge FHI sine anbefalinger.
.
Brudd på smittevernregler

Brudd på disse reglene vil få konsekvenser for enkeltspillere, lag og klubb. Å forhindre smitte er først og fremst et personlig ansvar, ikke IHK Sparta Sarpsborg sitt.

Viktige telefonnummer

Kontakt opp mot kommunen som eier, drifter og forvalter av bygningsmassen, eller kommunal helsetjeneste vil koordineres av IHK v/ adm. leder. Er det spørsmål knyttet til regelverket kan følgende kontaktes:

Pavol Skripko, sports-og utviklingsansvarlig U8-U15, tlf 459 16 849
Jonas Andersen, adm. leder, tlf 911 82 888
Mona Valle, smittevernansvarlig, tlf 992 69 829

Smittevernplan for nedlasting/utskrift, oppdatert 160920 kl 1410

Retningslinjer for bruk av kommunale innendørs idrettsanlegg 140820