A-laget

Smittevernplan IHK Sparta

OPPDATERT 081220 kl 11:30. Nå med protokoll for veien tilbake til trening og kamp etter påvist smitte.

Vi har dessverre opplevd et smittetilfelle i IHK Sparta Sarpsborg. Ytterligere oppfølging ble gjort i hht til vår smittevernstrategi og anbefalte retningslinjer fra FHI og kommuneoverlege. Vi har etter dette utarbeidet en protokoll for veien tilbake til trening og kamp etter påvist smitte.

Det er viktig at vi fortsetter å ha fokus på håndvask og at vi holder avstand til hverandre – og følger retningslinjene i smittevernplanen.

Adm. leder Jonas Solberg Andersen er smittevernansvarlig i IHK Sparta Sarpsborg. Jonas treffes på tlf 911 82 888 og e-post [email protected]

Smittevernplanen er et levende dokument som oppdateres fortløpende, se dato på første side.

Oppdatert smittevernplan for IHK Sparta Sarpsborg

De siste tiltakene, informasjon og råd fra Sarpsborg kommune

Oppdatert informasjon og hvilke regler som til enhver tid er gjeldende for hockey