A-laget

Se opptak av medlems- og foreldremøtet

Fikk du ikke anledning til å være med på vårt digitale medlems- og foreldremøte? Da kan du se det i opptak her.

Møtet ble avholdt via Zoom tirsdag 19. januar kl 18.

Program

  • Velkommen v/ styreleder Arthur Nygaard
  • Styrets arbeid så langt i 20/21-sesongen v/ styreleder Arthur Nygaard
  • Sport v/ styremedlem Henrik Malmström
  • Økonomi v/ styremedlem Morten Olay Nilsen
  • Info fra administrasjonen v/ adm. leder Jonas Solberg Andersen
  • Klubbhåndboken v/ nestleder Jenny Karlstad-Solberg
  • Avslutning v/ styreleder Arthur Nygaard