A-laget

Retningslinjer for gjennomføring av ishockeysesongen 20/21

Med uvissheten rundt koronaviruset og den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i, er det behov for tilpasninger utover dagens reglement. I et styremøte 14. september fattet Forbundstyret en rekke vedtak som vi her vil informere om. Disse vedtakene gjelder for den perioden som er angitt, eller inntil annen beskjed er gitt.

*15. september 2020

Sanksjoner og endringer av spilletilbudet 

Brudd på myndighetenes pålegg om smittevern er ikke konkret hjemlet i NIHFs lov eller reglement, men det er nødvendig at NIHF kan sanksjonere for brudd på smittevernreglene. I tillegg kan vi komme i en situasjon der serie-/sluttspill-/kvalifisering er nødt til å endres på kort varsel, da det ikke er mulig med en normal gjennomføring av sesongen 2020/21. Forbundsstyret har fattet følgende vedtak:

Covid-19 (med gyldighet i første omgang til 31.12.2020)

  1. Alle klubber og spillende lag i Norges ishockeyforbund plikter å etterkomme retningslinjer for trenings- og kampaktivitet gitt av norske myndigheter og overordnede idrettsmyndigheter gjeldende for de respektive aktivitetsnivåer. Brudd på disse kan sanksjoneres av NIHFs styre.
  2. Forbundsstyret kan fortløpende endre i spilltilbudet i den nasjonale kamp- og konkurranseaktiviteten, basert på den til enhver tid gjeldende situasjonen knyttet til Covid-19. På samme vis gis regionene tilsvarende myndighet for den regionale kamp- og konkurranseaktiviteten av sine regionsstyrer.
  3. Generalsekretæren gis myndighet til fortløpende endringer i bestemmelsene knyttet til den enkelte aktivitet, basert på den til enhver tid gjeldende situasjonen tilknyttet Covid-19. Forbundsstyret skal orienteres om endringene før ikrafttreden.

 

Retningslinjer for gjennomføring av sesongen 2020/21

Norges Ishockeyforbund har utarbeidet retningslinjer for gjennomføringen av sesongen 2020/2021. Disse retningslinjene gjelder alle serier som administreres av NIHF, og vil være veiledende for vedtak som fattes av Forbundsstyret i forbindelse med utsatte og/eller avlyste kamper som følge av Covid-19.

Hovedprinsipp 1

Sesongen er planlagt for, og tenkt gjennomført, med fullt kampprogram. Det oppsatte kampprogrammet opprettholdes så langt det er mulig, men innenfor de aktuelle seriers første og siste seriekamp. Alle serier avsluttes når dato for siste terminfestede seriekamp er passert.  

I de serier som blir fullført som oppsatt, vil rangering bli i henhold til NIHFs kampreglement.

Hovedprinsipp 2

I de serier som ikke blir fullført som oppsatt, vil endelig rangering (tabellen) bestemmes ut fra forholdet mellom antall oppnådde poeng ett lag har, sett opp mot antall poeng som var mulig å oppnå, uttrykt i prosent.

Innen Prestasjon (Eliteserie Menn, Eliteserien Kvinner. 1. div Menn, U21 Elite, U18 Elite), der den endelige rangeringen fra seriespillet avgjør videre spill (enten sluttspill eller kvalifisering), forutsettes det at et visst antall seriekamper er gjennomført for å kunne rangere. I denne sammenheng anses det å være kampantall tilsvarende dobbel serie.

 

Retningslinjer for sluttspill i Prestasjon

I de tilfellene der man kan gjennomføre sluttspill ihht. NIHFs kampreglement gjøres dette.

I de tilfellene der man ikke får gjennomført sluttspill blir det ingen rangering og ingen Norgesmester kåres. (CHL-plass sesongen etter tildeles seriemesteren om ikke CHL bestemmer annet).

Forbundsstyret har myndighet til å vedta å gjennomføre et begrenset sluttspill, slik at en endelig rangering om Norgesmesterskap kan kåres, ref. FS vedtak av 14/9/20.

Dette gjelder for klassene Senior Menn, U21 Elite, U18 Elite og NM Kvinner.

 

Retningslinjer for kvalifiseringsspill

I de tilfellene der man kan gjennomføre kvalifisering ihht. NIHFs kampreglement gjøres dette. 

Dersom det ikke kan gjennomføres kvalifisering mellom Eliteserien Menn (ESM) og 1.divisjon etter endt seriespill, vil lag ranket nummer 10 fra ESM rykke direkte ned, mens lag ranket nummer 1 fra 1. divisjon vil rykke direkte opp. Dette forutsetter at både ESM og 1. div blir spilt med minimum dobbel serie.

Om det ikke kan gjennomføres kvalifisering mellom 1. og 2. divisjon etter endt seriespill, vil lag ranket nummer 8 og 9 fra 1. divisjon rykke direkte ned, mens lag ranket nummer 1 fra 2. divisjon vil rykke direkte opp.

Dette forutsetter at både 1. divisjon og 2. divisjon blir spilt med minimum dobbel serie.

Dersom bare 1. divisjon blir gjennomført, vil lag ranket nummer 9 fra 1. divisjon rykke direkte ned. Dette forutsetter da at 1 divisjon blir spilt med minimum dobbel serie.

 

Retningslinjer for å få kamper utsatt/omberammet i Prestasjon 

I det som vil bli en utfordrende sesong oppfordres lagene til å gjennomføre oppsatte kamper så langt det går, men vi presiserer at hensynet til smittevern fortsatt trumfer alt.

I NIHFs behandling av utsatte kamper vil hvert enkelt tilfelle anses å være unikt, og kreve selvstendig vurdering ut fra en helhetssituasjon.

NIHF anser at det vil kreve at et større antall spillere eller ledere i et lag enten har fått bekreftet, eller har mistanke om, smitte, eller er i karantene, for at en kamp skal omberammes. Med større antall i denne sammenhengen menes 5 personer eller flere.

 

NIHFs Adgangskort

Forbundsstyret har vedtatt følgende gjeldende forbundskort for resten av 2020.

NIHFs adgangskort gjelder ikke for fri adgang til 1. divisjon herrer og Eliteserien herrer for resten av 2020. Tidsperioden kan forlenges dersom begrensningen i antall publikum opprettholdes av myndighetene.

Vedtaket kan forlenges ut hele sesongen dersom det er nødvendig.

 

Salg av billetter til bortelaget

Med myndighetenes begrensning på antall solgte billetter har Forbundsstyret fattet følgende vedtak:

  1. Klubbene i 1. divisjon herrer og Eliteserien herrer blir ikke pålagt å ha tilgjengelig 5% av billettene for bortelaget. Det innebærer at arrangementsbestemmelsene pkt 5.1.a foreløpig settes til side ut 2020 i første omgang. Tidsperioden kan forlenges dersom begrensningen i antall publikum opprettholdes av myndighetene.
  2. Pkt 1 gjelder ikke dersom myndigheten åpner opp for at minimum 50% av publikumskapasiteten i en hall kan benyttes.

Dette innebærer at klubbene ikke er pålagt å ha egne billetter til salg for bortlagets supportere, men kan selvfølgelig selge alle tilgjengelige billetter slik de selv ønsker. Vedtaket kan forlenges ut hele sesongen dersom det er nødvendig.

 

Saken i sin helhet er hentet fra hockey.no.

Last ned hele dokumentet her.