A-laget

Reglementsendringer for sesongen 21/22

Prosessen for å endre reglementene er over. Se oversikt over endringene her.

Klubber, regioner og utvalg har blitt invitert til å komme med forslag til reglementsendringer, i tillegg til administrasjonen i NIHFs forslag. Alle forslag til endringer har vært på høring i 3 uker, der alle har fått mulighet til å uttale seg. Forslagene ble deretter lagt frem for NIHFs Forbundsstyre til behandling mandag 26. april.

De enkeltsakene det har knyttet seg mest interesse rundt er antall utenlandske spillere i Prestasjonsdelen senior menn, samt inndeling av vår eldste aldersbestemte klasse (U20 eller U21). Hva FS vedtok i de sakene ser dere under.

  • Antall utenlandske spillere i Prestasjon senior menn blir stående på 6 kommende sesong. Mangel på evaluering, og stor usikkerhet knyttet til at alle spillerutviklingstiltak sentralt og regionalt har stått på vent en hel sesong, var argumentasjonen bak vedtaket. Intensjonen om å redusere antallet til 5 opprettholdes, men da etter en evaluering og forhåpentligvis gjennomføring av en "normal” sesong 2021/22.
  • Den eldste aldersbestemte klassen (tidligere U21) blir kommende sesong delt i U20 Elite og U21 Bredde. Dette vil fremgå av serieinvitasjonen. FS anser at man på denne måten både kan ivareta sportslig utvikling for de som har kommet lengst, samtidig som man ønsker å tilby et differensiert kamptilbud gjennom hele den aldersbestemte stigen.

Følgende endringer ble vedtatt av Forbundsstyret for sesongen 21/22:
(Mindre tekstendringer og korrekt henvisning til paragrafer, men ingen reell endring, er ikke inkludert i denne presentasjonen).

Administrasjonsreglementet:

§ 3 - Revidering av alle dommerhonorar

§ 5 - For lag i 3. 4. 5. og 6. div er minstekravet minimum to dommere pr. påmeldt lag, dog ikke færre enn tre dommere pr. klubb. Disse må ha status som regiondommere eller høyere.

§ 5 - Fra sesongen 22/23: Over en periode på tre år endres minimumskravet til antall dommere.
Sesongen 17/18 - Ingen endring
Sesongen 18 /19 – Minimum 2 dommere pr påmeldte lag, dog ikke færre enn 3 totalt (+1)
Sesongen 22/23- Minimum 3 dommere pr lag, dog ikke færre enn 4 totalt (+1)

§ 8 - Ikke overgangsgebyr for dommere under 18 år.

§ 8 - Overgangsgebyr for norske overganger betales med Buypass via Min Idrett i forbindelse med overgangssøknad. Gebyret må være betalt for at overgangen blir godkjent.

Arrangementsbestemmelser/spilleregler:

§ 4.8/20 - Tillegg til begge reglementene:

Det skal benyttes FlexPegs godkjent av NIHF. Pr i dag er dette:

  • Senior, junior og U/JU16 - UW Elast, merket Shore 90. Denne er farget blå.
  • U15 og yngre - UW Elast, merket Shore 80. Denne er farget gul.

Arrangør skal på forespørsel kunne fremlegge godkjent produktblad på FlexPeggene som er i bruk.

Kampreglementet:

§ 2-10 - Ny aldersinndeling; U21 Bredde og U20 Elite.

(Gjennomgående endringer som følge av vedtaket i § 2-10)

§ 3-3 - Et av draktsettene skal ha lys hovedfarge på drakt og strømper, mens det andre draktsettet skal ha mørk hovedfarge på drakt og strømper. Draktnummer arm/rygg skal være i kontrastfarge til drakten.

§ 3-5.4 - Eliteserien herrer, Eliteserien kvinner, 1. divisjon herrer, 1. div kvinner, 2. divisjon herrer, U20 Elite, U18 Elite skal det minimum settes av 40 minutter før kampens berammede starttidspunkt, 20 minutter til oppvarming på is og 20 minutter til preparering av isen. Ved større arrangementer som for eksempel landskamper og playoff i Eliteserien Menn skal det ikke være aktivitet på isen minimum 2 timer før kamp-start, slik at man får den nødvendige tiden til preparering og forberedelser

§ 4-2.2 a strekpkt. 5 - Det opprettholdes samme antall importspillere for prestasjon senior kommende sesong (6 stk). Saken tas opp igjen i neste reglementsprosess.

§ 2.2e - Kvalifiseringen fra 1. divisjon skal skje etter følgende system: Rank 1 til rank 4 etter endt seriespill spiller play-off best av fem kamper (1-4, 2-3) om retten til å delta i kvalifiseringen til neste års Eliteserie. Høyest rangert lag har fordel av hjemmebane i kamp 1, 3 og i eventuell kamp 5.

Vinnerne av disse to play-off seriene møter rank 9 og 10 fra Eliteserien til kvalifiseringsspill. Lagene fra 1. divisjon beholder sin ranking fra seriespillet inn i kvalifiseringen til Eliteserien.

§ 5 pkt. 1 - I alle påmeldte/deltagende lag skal minst halvparten (defineres som minst 6) av spillerne tilhøre årsklassen

§ 5-1.3 - Utenlandske spillere som deltok i seriespill i Norge sesongen 19/20, og som deltok i mer enn 50% av kampene i den årsklassen vedkommende tilhørte den sesongen (19/20), og som er under utdanning i et skoleløp innenfor den videregående skole, unntas regelen inntil skoleløpet er ferdig, eller totalt maks 3 sesonger.     

§ 5-1.5 - Konsekvens av endring i §2-10:

I U21 Bredde/U20 Elite kan et lag i hver kamp benytte inntil 3 spillere født inntil 2/3 år tidligere enn ordinær U21/U20-alder (dvs. ikke har fylt 23 år pr. 1. januar i angjeldende sesong). Overårige spillere i U20 Elite skal være utviklet innen egen klubb eller innen Norges Ishockeyforbund eller være representasjonsberettiget for Norges landslag etter IIHFs bestemmelser, jfr. § 4-2, 2a.

§ 5-4.2 -  Et lag skal bestå av minimum 10 utespillere og 1 målvakt. Dersom en klubb har to påmeldte lag i samme årsklasse kan dette kravet fravikes i spesielle situasjoner (akutt)

Næringslivsreglementet:

§ 7.2 - Dommerdraktene kan ha følgende reklamefelt og størrelser på feltene.

Norges Ishockeyforbund har reklamerettighetene for alle dommere.

Hjelm (2)   Max 50 cm2 foran,10 cm2 bak, 10 cm2 på sidene

§ 7.4  -  Nytt punkt: Logo for ligasponsor på spillerdrakt.

Badge-logo for ligasponsor Fjordkraft skal ha lik plassering for alle lag i Fjordkraft-ligaen.  Plassering på nye drakter kommende sesong skal være øverst på overarm/skulder. Draktnummer og annen reklame plasseres under dette område med tilstrekkelig avstand.

Overgangsreglementet:

§ 1 c - I tillegg til leder kan personer klubben tildeler funksjonen «Lisensansvarlig» i SportsAdmin behandle overganger på vegne av klubb.

§ 4 c - Dommeroverganger må gjennomføres i tidsrommet fra 1. mai til og med 1.september.

§ 10 -  Innenfor de begrensninger som er gjort i NIFs lov §11-2 kan forbundsstyret sanksjonere for overtredelse av overgangsreglementet.

Policydokumentet:

Alle utøvere, trenere, dommere, støtteapparat m.m. som deltar på aktiviteter som kamper/treninger o.l.  i ishaller/isflater tilknyttet NIHF, skal til enhver tid bruke godkjent hjelm når de er på isen.

Saken er i sin helhet hentet fra hockey.no.