A-laget

Reglementsendringer for sesongen 2020/21

Prosessen med å endre reglementene for kommende sesong er over. Se oversikten her.

Både klubber og regioner har blitt invitert til å komme med forslag, mens administrasjonen i NIHF har fremmet egne. Disse har alle blitt sendt ut på tre ukers høring, der alle klubbene har fått mulighet til å kommentere. Forslagene er så lagt frem for NIHF's forbundsstyre til behandling.

 

Endringer i kampreglementet gjeldende for sesongen 20/21:

 • Innføring av "Fair Play"-vert på alle kamper innen Barneidretten
 • Krav om innsending av rulleringsskjemaer i Barneidretten tas bort
 • Faste avblåsninger tas ut av U13-klassen, men prinsippet om lik spilletid opprettholdes ettersom klassen inngår i Barneidretten
 • Brudd ved hybrid-bytt straffes ikke lenger med straffeslag, men med dropp i feilende lags sone
 • Det tillates deltakelse i kamper utenfor egen region innen Barneidretten der kjøreavstand er innenfor 1 time - uten søknad

 

 • Oppgradering av Senior Kvinner 1 div til prestasjonsstandard når det gjelder serieoppsett, spilletid, statistikk-krav, etc. (strukturen på Senior Kvinner beholdes, dvs. inndeling i 2 nivåer, hvv. prestasjon og bredde)
 • Dispensasjonsmuligheten for spill på seniorlag for jenter U14 tas bort

 

 • Innføring av utlendingsrestriksjoner i U21 Elite og U18 Elite, maks 3 spillere pr kamp (gjelder ikke de som allerede er i et skoleløp)
 • Definisjonen av kravet for å bli regnet som norsk heves fra spill i 3 til 5 sesonger innen aldersbestemte klasser

 

 • Ny modell for 1 div. senior menn for å komme fram til de 2 kvalifiseringslagene. De 4 beste etter endt serie møtes til best av 3 kamper (1 vs 4, 2 vs 3) om de 2 plassene.
 • Alle endringer knyttet til reduksjon av antall lag i 1 div senior menn utsettes en sesong som følge av sesongavlysningen

 

Saken er hentet fra hockey.no

Foto: Sofie A. Kitterød