A-laget

Påmelding til årsmøte 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i IHK Sparta Sarpsborg. Årsmøtet avholdes torsdag 25. mars 2021 kl 18 på Spartahytta, ved siden av Sparta amfi, og vi håper så mange som mulig vil være med å bestemme hvordan klubben vår skal se ut det kommende året.

Om smittevernstiltakene tilsier at vi ikke kan ha fysisk oppmøte vil årsmøtet avholdes digitalt samme dag og tidspunkt. Vi må dermed ha en påmelding for å vite antall stemmeberettigede og for å få muligheten til å sende ut link pr e-post.

Meld deg på årsmøtet her

Forslag som medlemmer ønsker skal behandles på årsmøtet, må sendes til styret senest torsdag 11. mars 2021 på ihk@sparta.no. Angitt skjema skal brukes ved innsending og e-post skal ha tittel/emne «Forslag til årsmøtet 2021».

Fullstendig sakliste og alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens nettside og på kontoret til administrasjonen.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt eller fylle 15 år inneværende år, vært medlem i klubben minst én måned og ha betalt kontingenten. Yngre medlemmer har møte- og forslagsrett.

Ønsker du hjelp til å sjekke eller tegne medlemskap, kontakt administrativ leder, Jonas Solberg Andersen.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen
Styret i IHK Sparta Sarpsborg

 

Les mer:       

Innkallingen som pdf  

Meld deg på årsmøtet her

Forslagsskjema

Saksdokumenter og protokoller

Medlemskap i klubben

Kontaktinformasjon administrativ leder