A-laget

Obligatoriske regel- og holdningskurs gjennomføres

Lag og foreldregrupper fra U13 og opp gjennomfører i disse dager et regel-/holdnings-/fairplay-kurs.

Kurset er obligatorisk for spillere, trenere, lagledelse og foresatte.

Som et ledd i prosessen med å tilby det beste idrettsmiljøet for barn og ungdom, ønsker IHK Sparta Sarpsborg å skape en bedre forståelse på tvers av alle rollene rundt gjennomføringen av en kamp.

Derfor gjennomfører vi denne sesongen et regel-/holdnings-/fairplay-kurs, hvor deltagerne oppfordres til å involvere seg. Det er en lav terskel for spørsmål, drøftelser av ulike situasjoner, diskusjoner og samtaler, da målet er å bedre kommunikasjonen rollene imellom.

Kurset er planlagt å utvikles fortløpende for å tilpasse seg miljøet i klubben og vil bli en tradisjon som gjennomføres hver andre sesong.

Vår dommeransvarlig, Rita Rygh, er ansvarlig for å avholde kurset og har kontakt med lagene om tid og sted.