A-laget

Ny innkalling til årsmøte 2020

Det innkalles herved igjen til årsmøte i IHK Sparta Sarpsborg tirsdag 26. mai 2020 kl. 18:00 på Spartahytta.

Styret ønsker i utgangspunktet å avholde et fysisk møte på Spartahytta. Siden vi er i en situasjon der det åpnes opp for mer og mer fysisk omgang, kan man ha inntil 50 personer samlet i et arrangement. Da etter Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Som følge av koronaepidemien har styret besluttet å åpne opp for at årsmøtet også kan avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Vi ber derfor alle som ønsker å delta på årsmøtet om å melde seg på via linken til påmeldingen under senest 19. mai. Antall påmeldte avgjør om vi avholder møtet fysisk eller digitalt.

Klikk her for påmelding eller benytt skjemaet nederst.

Fristen er satt på bakgrunn av at klubben skal kunne håndtere et eventuelt digitalt årsmøte. Det er viktig at klubben får vite hvem som ønsker å delta på forhånd. Dette for at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen på forhånd.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs artikkel om dette ved å klikke her.

Forslag som skal behandles måtte være styret i hende 10. mars 2020.

Vi håper mange medlemmer møter opp denne kvelden, så får vi se om det blir fysisk eler digitalt.

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Styret i IHK Sparta Sarpsborg

------------------------------------

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemskontingent være innbetalt. Det er halve summen dette halvåret, da klubben vedtok på årsmøte 2019 om å endre fra kalenderår, til å følge sesong. Det vil i august 2020 bli sendt ut medlemsavgift for sesong 2020-2021.

Betal inn beløp for ønsket medlemskap til kontonr. 1030 11 26390. VIKTIG! Merk innbetalingen med navn på spiller og tilhørende lag, eller navn på medlem (passiv).

Enkeltmedlem: 400,-
Familie: 800,-
Støttemedlem/pensjonister: 200,-
Medlemskap i IL Sparta Elite + 30,-

NB! Halv sum for første halvår 2020!

Ønsker du hjelp til innbetaling av medlemskap? Ta kontakt med adm.leder Line Holth på e-post ihk@sparta.no