A-laget

NIHFs koronavettregler

Vi nærmer oss mer normal treningsaktivitet. Se oppdatert treningsveileder her.

I Sparta amfi er garderober og fysrom stengt inntil kommunelegen gir klarsignal for åpning.

Saken fortsetter under bildet...

 

Overordnet er retningslinjene fra NIF og helsemyndighetene.

Gjeldende fra 15. juni
Styrkerom og felles garderober kan benyttes, se retningslinjer for innendørstrening.

Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet, skal holde seg oppdatert på anbefalingene fra helsemyndighetene og NIF, og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med disse.

Det skal fortsatt ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko, og at den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Personer som er syke, eller har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand, skal holde seg hjemme.

Saken er hentet fra hockey.no 18. juni kl 15:45.