A-laget

Landets strengeste tiltak - dette gjelder nå

Hva betyr de nye tiltakene for IHK Sparta Sarpsborg?

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Det presiseres at det også er stengt for all eliteidrett innendørs og utendørs.

Det blir tillatt med utendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.

Det tillates altså utendørs fystrening i mindre grupper og vi oppfordrer lagene våre til å organisere dette under de gitte forutsetningene.

De nye tiltakene trer i kraft allerede i dag og gjelder til og med søndag 11. april.