A-laget

Koronavirus og istrening

NIHF har utarbeidet koronavettregler som skal bidra til å redusere smittfaren under trening. Reglene fungerer som en treningsveiledning og vil oppdateres fortløpende etter råd fra helsemyndighetene. NIHF forholder seg også til NIFs fellesidrettslige anbefalinger.

Norges ishockeyforbund støtter opp under NIF og helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset.

Se NIHFs koronavettregler her.

Når august kommer er det tid for den tradisjonelle is-sesongen for ishockey-folket. Da starter mange klubber med felles is-treninger. Og allerede i september er det planlagt at de første seriene skal starte. Om det skjer avhenger av forhold vi i liten grad kontrollerer, nemlig utviklingen av smittebildet i landet vårt.

Myndighetene, og NIF, har denne våren og sommeren oppdatert oss jevnlig med smittevernregler som har vært generelle for alle idretter. NIHF har formildet videre all informasjon gjennom våre nettsider, der vi også har gitt råd og veiledning om trening innen vår idrett.

Når vi når snart går over i en ny fase for oss, nemlig der is-treninger og kamper blir fokuset, ønsker vi å oppdatere status for dette (pr 2. juli):

  • Trening og kamper for Toppidretten, for vår del Eliteserien Menn, Kvinner Elite, 1 divisjon menn, kan starte umiddelbart så sant klubbene er i stand til å følge protokoll for smittevern utarbeidet av NIHF. NB! Fortsatt er det ingen endring på reguleringen av tilskuere på kampene.
  • Fra 1. august kan alle innen Breddeidretten, dvs. t.o.m. 19 år, starte opp som normalt. Det forutsetter at smittebildet fortsatt er tilfredsstillende. Foreløpig er det fortsatt regulering på kampavvikling, dvs det tillates kun kamper innen egen region. Dette er fortsatt utfordrende for oss med tanke på oppstart av seriespill for ungdom og eldre.
  • Spillere i alle andre seniorserier (2. div og nedover, samt Kvinner 1 div) må foreløpig forholde seg til 1 m avstandsregel, og ikke kamp-lik aktivitet
  • Det er tidligere åpnet for istreninger med unntak fra 1 m avstandsregelen (med full-kontakt) for personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir og andre skolelignende fritids- og ferietilbud (ishockeyskoler) i regi av idretten, samt de som står for arrangementet.

Vi presiserer at vi ikke ønsker å bidra til noen form for uansvarlighet rundt gjennomføring av trening, og at myndighetens retningslinjer fortsatt skal ha hovedfokus.

Se temasider om korona og trening her.

 

Saken i sin helhet er hentet fra hockey.no 4. august 2020.