A-laget

Innkalling til årsmøte 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i IHK Sparta Sarpsborg. Årsmøtet avholdes torsdag 23. mars 2023 kl 18:30 på Spartahytta, ved siden av Sparta amfi, og vi håper så mange som mulig vil delta.

Forslag som medlemmer ønsker skal behandles på årsmøtet, må sendes til styret senest torsdag 9. mars 2023. Angitt skjema (under) skal brukes ved innsending, og e-post skal ha tittel/emne «Forslag til årsmøtet 2023». Sendes til styreleder@ihksparta.no.

Fullstendig sakliste og alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens nettside og på kontoret til administrasjonen.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt eller fylle 15 år inneværende år, vært medlem i klubben minst én måned og ha betalt kontingenten. Yngre medlemmer har møte- og forslagsrett.

Ønsker du hjelp til å sjekke eller tegne medlemskap, kontakt administrativ leder, Jonas Solberg Andersen.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen
Styret i IHK Sparta Sarpsborg

 

Les mer:      

Er du vårt nye styremedlem?

Forslagsskjema

Medlemskap i klubben

Kontaktinformasjon administrativ leder

Saksdokumenter og protokoller