A-laget

Innkalling til årsmøte 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i IHK Sparta Sarpsborg. Årsmøtet avholdes torsdag 25. mars 2021 kl 18 på Spartahytta, ved siden av Sparta amfi, og vi håper så mange som mulig vil være med å bestemme hvordan klubben vår skal se ut det kommende året.

Om smittevernstiltakene tilsier at vi ikke kan ha fysisk oppmøte vil årsmøtet avholdes digitalt. Vi ønsker dermed å åpne en påmelding nå for å vite hvor mange som ønsker å delta og for å få muligheten til å sende ut link/info pr e-post (se link til påmelding under).

Forslag som medlemmer ønsker skal behandles på årsmøtet, må sendes til styret senest torsdag 11. mars 2021 på ihk@sparta.no. Angitt skjema skal brukes ved innsending og e-post skal ha tittel/emne «Forslag til årsmøtet 2021».

Fullstendig sakliste og alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens nettside og på kontoret til administrasjonen.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt eller fylle 15 år inneværende år, vært medlem i klubben minst én måned og ha betalt kontingenten. Yngre medlemmer har møte- og forslagsrett.

Ønsker du hjelp til å sjekke eller tegne medlemskap, kontakt administrativ leder, Jonas Solberg Andersen.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen
Styret i IHK Sparta Sarpsborg

 

Les mer:       

Innkallingen som pdf  

Meld deg på årsmøtet her

Forslagsskjema

Saksdokumenter og protokoller

Medlemskap i klubben

Kontaktinformasjon administrativ leder