A-laget

Innkalling til årsmøte 2019

Det innkalles herved til årsmøte i IHK Sparta Sarpsborg tirsdag 26. mars 2019 kl. 17:00 på Spartahytta.

Forslag som skal behandles må være styret i hende 20. mars 2019.
Forslag sendes til ihk@sparta.no med tittel/emne: "Forslag til årsmøtet 2019"

Vi håper mange medlemmer møter opp denne ettermiddagen/kvelden!

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Styret i IHK Sparta Sarpsborg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemskontingent være innbetalt.
Medlemskontingenten til IHK Sparta Sarpsborg (Ungdom) for 2019 er fastsatt til:

Enkeltmedlem: 400,-
Familie: 800,-
Støttemedlem/pensjonister: 200,-
Medlemskap i IL Sparta Elite + 30,-

Innbetales til konto: 1030.11.26390
Merk innbetalingen med: 
«Medlemskontingent 2019 for Navn på spiller og fødselsår» eller
«Medlemskontingent 2019 for Navn på medlem (passiv)»
Betalingsfrist er 22. mars 2019.