A-laget

Inngår samarbeid med Mitt Valg

IHK Sparta Sarpsborg har inngått en 3-årig avtale med "Mitt Valg", som er en stiftelse opprettet av Lions Norge.

Målsettingen med idrettsprogrammet er:

  • Å styrke den sosiale og emosjonelle kompetansen blant trenere, ledere og spillere
  • Å skape en kultur hvor vi styrker den enkeltes sosiale ferdigheter og bygger inkluderende felleskap hvor spillerne tar større sosialt ansvar
  • Å bidra til å bygge god psykisk helse hos barn og unge
  • Å utvikle bedre mennesker og idrettsutøvere

Gjennom å styrke de sosiale og emosjonelle ferdighetene til barn og unge vil de ta større sosialt ansvar i laget, i klubben og i nærmiljøet, samt utvikle seg til bedre idrettsutøvere.

Gjennom "Mitt Valg" får trenere og ledere et kurs og et praktisk digitalt program som bidrar til et trygt og inkluderende trenings- og konkurransemiljø.

Idrettsprogrammets kostnader fordeles normalt på klubb, Lions lokalt og Lions Tulipanfond, men Lionsklubbene i Sarpsborg sponser IHK Sparta Sarpsborg med klubbens kostnad.

Grunnpakke idrett

  • Kurs i 3 moduler som ledes av sertifisert instruktør
  • Modul 1 og 2 gjennomføres søndag 19. september 2021 (7,5 timer inkl. lunsj)
  • Modul 3 gjennomføres i april 2022 (3,5 timer)
  • Undervisningsmateriell er inkludert

MITT VALG-foreldremøte

  • 2 timer med sertifisert instruktør fra "Mitt Valg"

Kurset er obligatorisk for trenere og lagledere U8 til U16.

Helgen 18.-19. september 2021 vil det skje flere ting i tillegg til kursdagen med "Mitt Valg", så vi ber trenere og lagledere allerede nå om å holde av både lørdagen og søndagen. Mer informasjon kommer.

Presentasjon av "Mitt Valg" som pdf.
Nettsiden til "Mitt Valg"

Foto: thansenphoto