A-laget

Idrettens koronavettkurs

Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett.

Kunnskap om smittevern i idrettsdeltakelse er et effektivt våpen mot smittespredning og avgjørende for at vi kan holde idretten i gang. NIFs koronovattkurs gir deg grunnleggende smittevernkunnskap for å kunne drive idrettsaktivitet.

NIHF har besluttet at e-kurset skal være obligatorisk for:
  • Alle utøvere på lag-enhetene fra U14 til U21
  • Alle trenere og ledere på alle lag-enheter i klubben
  • Klubbens tillitsvalgte

Det anbefales videre at alle foresatte til utøvere fra U13 og nedover avlegger kurset.

Du finner kurset her.

Takk for du bidrar til å spre kunnskap om smittevern og bidrar til å kunne holde idrettsaktiviteten i gang!