A-laget

Forslag til årets spiller og årets frivillige

Det nærmer seg årsmøtet i IHK Sparta Sarpsborg og vi ønsker tradisjonen tro å dele ut heder og ære til to personer for innsatsen gjennom sesongen. En spiller og en frivillig. Vi ønsker hjelp til å finne verdige kandidater til disse titlene og trenger da hjelp fra dere som er involvert i klubben vår.

Kom derfor med forslag!

Kandidater dere mener er verdige til å motta tittelen «Årets spiller» og «Årets frivillige» sendes på e-post til ihk@sparta.no senest 20. mars 2020. Vi ønsker navn på person(er) dere foreslår og en kort begrunnelse for hvorfor denne/disse personen fortjener tittelen. Merk e-posten «Årets spiller» og/eller «Årets frivillige».

Her er noen  kriterier som bør legges til grunn:

Årets spiller har:

  • Utmerket seg sportslig
  • Har stor treningsiver
  • Er en god medspiller
  • Utvist gode holdninger gjennom hele sesongen både på og utenfor isen
  • Tatt sosialt ansvar og vært omgjengelig
  • Er en bra kamerat for alle

Årets frivillige har:

  • Utmerket seg med positivitet og lyst til å bidra for klubben
  • Vært lojal mot klubben
  • Stilt opp for klubben, bydd på seg selv og oppmuntret andre
  • Skapt trivsel og glede

Vi håper å motta mange velbegrunnede forslag.

Årets spiller 2019 - Martin Martinsen

Årets frivillige 2019 - Erik Karlstad-Solberg