A-laget

Forslag til årets spiller, dommer og frivillige

På årsmøtet 25. mars ønsker vi, tradisjonen tro, å dele ut heder og ære til personer for innsatsen gjennom sesongen. En spiller, en dommer og en frivillig. Vi ønsker hjelp fra dere som er involvert i klubben til å finne verdige kandidater til disse titlene.

Kom derfor med forslag!

Kandidater dere mener er verdige til å motta tittelen årets spiller, dommer eller frivillige sendes på e-post til ihk@sparta.no senest 11. mars 2021. Vi ønsker navn på personen(e) dere foreslår og en kort begrunnelse for hvorfor personen(e) fortjener tittelen. Merk e-posten «Årets spiller, dommer og frivillige».

Under følger kriteriene som skal legges til grunn.

Årets spiller

 • Utmerket seg sportslig
 • Har stor treningsiver
 • Er en god medspiller
 • Utvist gode holdninger gjennom hele sesongen både på og utenfor isen
 • Tatt sosialt ansvar og vært omgjengelig
 • Er en bra kamerat for alle

Årets dommer (ny)

 • Har hatt god utvikling
 • Har vilje til å trene
 • Kommunisert bra med alle involverte i kampene
 • Utvist gode holdninger gjennom hele sesongen både på og utenfor isen
 • Tatt sosialt ansvar og vært omgjengelig
 • Er en bra kamerat for alle

Årets frivillige

 • Utmerket seg med positivitet og lyst til å bidra for klubben
 • Vært lojal mot klubben
 • Stilt opp for klubben, bydd på seg selv og oppmuntret andre
 • Skapt trivsel og glede

Vi håper å motta mange velbegrunnede forslag.

Se innkallingen til årsmøtet 25. mars 2021 her.

Årets spiller 2020 - Sondre Ahlsen

Årets frivillige 2020 - Morten Oliversen