A-laget

Fadderordning mellom Elite og IHK

En nyhet for sesongen er en fadderordning i samarbeid med A-laget.

Hvert av lagene fra U8-U16 skal ha 2-3 faste faddere fra A-laget. Dette er ikke noe vi kan kreve, kun ønske, så vi er utrolig takknemlige for at A-lagsspillerne vil stille opp på dette.

Spillerne kommer i utgangspunkt til å være med på en trening i måneden, hvor de sammen med trenerne til deres lag finner en passende rolle. Her blir det selvfølgelig tilpassing i forhold til alder på laget. Det er også sagt at fadderne skal være tilstede på 2-3 hjemmekamper for sitt lag i løpet av sesongen.

Tanken bak fadderordningen er at vi ønsker å se Sparta som én klubb og at ungdomsspillerne kan få en egen ledsager/motivator. Det gir også en mulighet for barna og ungdommene å få en mer personlig relasjon til A-lagsspillerne, en «A-lagskompis».

Videre er det også utviklende for A-lagspillerne å kjenne på lederskap, prate foran en gruppe og være gode forbilder.

I tillegg stiller damelaget opp i en lignende ordning, hvor de besøker lagene og tar seg ekstra av jentene en gang i måneden. Dette for å øke sjansen for at jentene spiller aldersbestemt hockey lenger, for så å fortsette på damelaget.

Vi har stor tro på at dette kommer til å bli et veldig positivt innslag under sesongen 19/20 for både spillerne i ungdomsavdelingen, samt for A-laget og damelaget.

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_app_plugins_markedspartner_views_contentpicker_ansattpicker_cshtml.Execute()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute()