A-laget

Fadderordning mellom Elite og IHK

En nyhet for sesongen er en fadderordning i samarbeid med A-laget.

Hvert av lagene fra U8-U16 skal ha 2-3 faste faddere fra A-laget. Dette er ikke noe vi kan kreve, kun ønske, så vi er utrolig takknemlige for at A-lagsspillerne vil stille opp på dette.

Spillerne kommer i utgangspunkt til å være med på en trening i måneden, hvor de sammen med trenerne til deres lag finner en passende rolle. Her blir det selvfølgelig tilpassing i forhold til alder på laget. Det er også sagt at fadderne skal være tilstede på 2-3 hjemmekamper for sitt lag i løpet av sesongen.

Tanken bak fadderordningen er at vi ønsker å se Sparta som én klubb og at ungdomsspillerne kan få en egen ledsager/motivator. Det gir også en mulighet for barna og ungdommene å få en mer personlig relasjon til A-lagsspillerne, en «A-lagskompis».

Videre er det også utviklende for A-lagspillerne å kjenne på lederskap, prate foran en gruppe og være gode forbilder.

I tillegg stiller damelaget opp i en lignende ordning, hvor de besøker lagene og tar seg ekstra av jentene en gang i måneden. Dette for å øke sjansen for at jentene spiller aldersbestemt hockey lenger, for så å fortsette på damelaget.

Vi har stor tro på at dette kommer til å bli et veldig positivt innslag under sesongen 19/20 for både spillerne i ungdomsavdelingen, samt for A-laget og damelaget.