A-laget

Er DU vårt nye styremedlem?

Vi søker styremedlemmer som kan stille til valg på årsmøtet 25. mars 2021, fortrinnsvis deg som er involvert i lagene U9 til og med U16.

Sesongens styre er velfungerende og samarbeider godt med hverandre, i tillegg til for eksempel trenere, ledere og administrasjonen. Derfor er det gledelig at de aller fleste av de som er på valg ønsker å være med videre. Det sikrer kontinuitet i klubben og styrker vår gjennomføringsevne.

Denne sesongen har vi dessverre manglet to varamedlemmer, så det er i utgangspunktet det vi søker etter. IHK Sparta har "arbeidende varamedlemmer", som vil si at man møter på styremøter og har oppgaver på lik linje som et ordinært styremedlem.

Flesteparten av styremedlemmene "hører til" de eldste lagene, så det er viktig for oss å først og fremst involvere foresatte fra de yngre lagene, fra U9 til U16.

Ingen forkunnskaper kreves, derimot må du ha evnen til å se helheten i klubben vår, være engasjert, lærevillig og ha tid til overs.

Hvilke arbeidsoppgaver som hvilke styremedlemmer har forandres fra år til år, da styremedlemmene innhar ulik kompetanse og interesser - akkurat som du har. Eksempler på arbeidsoppgaver er:

 • Barneidrettsansvarlig
 • Sparringspartner til økonomiansvarlig
 • Politiattestansvarlig
 • Være en ressurs rundt sport
 • Smittevernsansvarlig
 • Mål- og strategiarbeid
 • Administrative oppgaver
 • Bidra til rekruttering
 • Kursansvarlig
 • Bistå i organiseringen av temakvelder
 • Representere klubben i overliggende organisasjonsledd
 • Marked - Utvikle muligheter og løsninger som gjør klubben attraktiv som samarbeidspartner
 • Med mer

Vi trenger personer som kan bidra generelt både med planlegging og ved gjennomføring.

Høres det interessant ut å bidra for klubben vår? Send en e-post til ihk@sparta.no med tittel/emne "Er DU vårt nye styremedlem?" og en kort beskrivelse av deg selv, så tar vi kontakt med deg.

Som nevnt på medlems- og foreldremøtet er vi også avhengig av to til tre personer som kan utgjøre et meget viktig utvalg, nemlig valgkomitéen. Kan du bidra her, så ta kontakt.

Oversikt over styret sesongen 2020/2021

På valg
Styreleder Arthur Nygaard (ikke gjenvalg)
Styremedlem Morten Nilsen (gjenvalg)
Styremedlem Henrik Malmström (gjenvalg)
Styremedlem Dag Rustad (forhåpentligvis gjenvalg)

Ikke på valg
Nestleder Jenny Karlstad-Solberg
Styremedlem Mona Valle

Stiller til valg
André Bøen Eriksen
Rene Kristoffersen

Mangler pr 24.01.21
Varamedlem
Varamedlem