A-laget

All bruk av fotballbanen forbudt

IHK har fått tilbakemelding om at flere hockeyspillere (og andre) bruker fotballbanen ved siden av Sparta amfi.

Fotballklubben har fått forbud fra idrettsforbundet mot å bruke banen. De får bøter om så skjer.

Bruk av fotballbanen er altså forbudt. For alle.


Foto: Mats Duan-Hansen, sa.no