A-laget

Årsmøtet 2020 utsettes

Årsmøtet til IHK Sparta, som var planlagt å avholdes tirsdag 31. mars, utsettes nå på ubestemt tid på bakgrunn av den spesielle situasjonen vi går igjennom.

Les tidligere innkalling her.

Styret har i dag bestemt at årsmøtet utsettes på ubestemt tid. Det settes ingen ny dato nå, da situasjonen rundt koronaviruset er såpass usikker.

Saksdokumentene gjøres allikevel tilgjengelig for gjennomlesning for interesserte. Det skjer på IHK-kontoret følgende dager:

Mandag 30. mars kl 16-18
Onsdag 1. april kl 16-18
Fredag 3. april kl 15-17

Idrettsforbundet utsetter fristen for avholdelse av årsmøter i idrettslag.