A-laget

Årets utmerkelser

I samarbeid med Sparebank 1 Østfold - Akershus presenterer vi herved årets spiller, dommer og frivillig 2022!

Årets dommer 
Vinneren er nominert av et lag i klubben. Dommeren oppleves å ha gode holdninger både på og utenfor isen. Han har alltid tid til å forklare og lærer villig bort når små og store har spørsmål. Han bruker tid for å forklare de yngre spillerne hvorfor han dømmer som han gjør, noe som er med på å bidra til gode rammer rundt kampene. Laget opplever at han også tar seg godt av de yngre dommerne og skaper en trygghet hos dem. 

Vi gratulerer årets dommer, Vegard Andersen. 

Årets frivillige 
Vinneren er nominert av klubbstyret. Hun har en stå på-vilje og driv som er en inspirasjon for alle, og et stort blått hjerte. Hun er den de yngste i klubben, og deres foresatte, møter aller først når de kommer til klubben og vi er stolte av det gode inntrykket hun gir av oss. Alltid smilende, alltid engasjert og inkluderende, samtidig som antall deltagere på skøyte- og hockeyskolen har nådd nye høyder under hennes ledelse. 

Vi gratulerer årets frivillige, Mona Valle. (Var dessverre forhindret fra å delta på årsmøtet.)

Årets spiller 
Vinneren er nominert av aktuell trener og klubbstyret. Han har vært tilknyttet klubben helt fra skøyte- og hockeyskolen og opp til U20. Han har utmerket seg ved å være en sportslig viktig spiller i en vanskelig sesong, og fra sin posisjon som målvakt holdt laget inne i kampen om sluttspill gjennom hele sesongen.  

Viktigere enn sportslige prestasjoner er hans bidrag utenfor isen. Han er en støttespiller for de yngre i klubben og hjelper til med de yngre målvaktene. Han er en god representant for klubben i alle sammenhenger. Vi håper han vil være en del av klubben også etter hockeykarrieren. 

Vi gratulerer årets spiller, Trym Nilsen Watterud. 

 

Årets dommer, Vegard Andersen, gratuleres av styreleder Jenny Karlstad-Solberg.

Årets frivillige, Mona Valle, gratuleres av adm. leder, Jonas Solberg Andersen.

Årets spiller, Trym Nilsen Watterud, gratuleres av styreleder Jenny Karlstad-Solberg.