Content1 | col1

Årets spiller og årets frivillige

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field ImageText2. Check your template! --></pre> Det nærmer seg årsmøtet i IHK Sparta Sarpsborg og vi ønsker tradisjonen tro å dele ut heder og ære til to personer for innsatsen gjennom sesongen. En spiller og en frivillig! Vi ønsker hjelp til å finne verdige kandidater til disse titlene og trenger da hjelp fra dere som er involvert i klubben vår.

Kom derfor med forslag! (Bilde: Fjorårets spiller og frivillige)


Kandidater dere mener er verdige til å motta tittelen «Årets spiller» og «Årets frivillige» sendes på mail til [email protected] senest 1. mars 2019. Vi ønsker navn på person(ene) dere foreslår og en kort begrunnelse for hvorfor denne/disse personen fortjener tittelen.Her er noen kriterier som bør legges til grunn:ÅRETS SPILLER HAR

• Utmerket seg sportslig

• Har stor treningsiver

• Er en god medspiller

• Utvist gode holdninger gjennom hele sesongen både på og utenfor isen

• Tatt sosialt ansvar og vært omgjengelig

• Er en bra kamerat for alleÅRETS FRIVILLIGE HAR

• Utmerket seg med positivitet og lyst til å bidra for klubben

• Vært lojal mot klubben

• Stilt opp for klubben, bydd på seg selv og oppmuntret andre

• Skapt trivsel og gledeVi håper å motta mange velbegrunnede forslag!