Content1 | col1

Utlysning – Forslag til kandidater til ungdomsutvalget i Østfold Idrettskrets

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field ImageText2. Check your template! --></pre> Styret i Østfold idrettskrets har som kjent, etablert ungdomsutvalg for kretsen. Dette ønskes videreført. Østfold idrettskrets har nå behov for 3-4 nye unge personer mellom 15-25år som ønsker å være en del av ØIKs ungdomsutvalg.

Styret i Østfold Idrettskrets forbeholder seg retten til å velge ut de kandidater de selv ønsker i utvalgene. For å sikre NIFs lov § 2,4 kjønnsfordelingen oppfordres det til å foreslå kandidater fra begge kjønn.

 

Ungdomsutvalget søker etter unge personer som ønsker å bidra utover sin egen idrett, som er engasjerte og som vil, kan og tør. Det å være en del av ungdomsutvalget vil gi deg som medlem gode utviklingsmuligheter og muligheter for å delta på nasjonale samlinger/konferanser.

 

Som en del av ungdomsutvalgets arbeid, så vil møter gjennomføres på ettermiddager/kvelder på idrettens hus, Østfoldhallen. Møtene gjennomføres på ukedager, men det må også påregnes noe helgearbeid i form av gjennomføringer av ungdomskonferanse og deltakelse på samlinger/konferanser og enkelte kvelder i form av klubbesøk.

 

KLIKK HER for fullt skriv fra Østfold isdrettskrets.

 

Aktuelle kandidater må fylle ut skjemaet på side 2. Kortfattet søknadstekst på hvorfor nettopp du/din kandidat kan være aktuell for ØIKs ungdomsutvalg. Mandat for utvalget følger vedlagt på side 3. Fristen er satt til onsdag 6. juni 2018.