Content1 | col1

Innkalling til årsmøte

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field ImageText2. Check your template! --></pre>
Det innkalles herved til årsmøte i IHK Sparta Sarpsborg torsdag 22. mars 2018 kl. 17:30 på Spartahytta.
 
Forslag som skal behandles må være styret i hende 14 dager før årsmøtet, det vil si innen 8. mars 2018.

Forslag sendes til [email protected] med tittel/emne: "Forslag til årsmøtet 2018"

 

Vi håper mange medlemmer møter opp denne ettermiddagen/kvelden!

Vel møtt!

 

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemskontingent være innbetalt.

Medlemskontingenten til IHK Sparta Sarpsborg (Ungdom) for 2018 er fastsatt til:

 

Enkeltmedlem: 400,-

Familie: 800,-

Støttemedlem/pensjonister: 200,-

Medlemskap i IL Sparta Elite + 30,-

 

Innbetales til konto: 1030.11.26390

Merk innbetalingen med:  

«Medlemskontingent 2018 for Navn på spiller og fødselsår» eller

«Medlemskontingent 2018 for Navn på medlem (passiv)»

Betalingsfrist er 15. mars 2018.

 

Vennlig hilsen

Styret i IHK Sparta Sarpsborg