Content1 | col1

Vil DU bidra for klubben din?

Om ikke lenge er det klart for et nytt årsmøte i IHK Sparta Sarpsborg og vi trenger kandidater til styre og stell.

 

Styret i IHK Sparta inviterer den som kunne tenke seg en av følgende:

 

- å ta del i årets valgkomité

- å stille som styrekandidat

 

å melde sin interesse til Anette Johansen på [email protected]  / 90731174 innen 1. februar 2018.

 

Det vil være behov for 1-2 personer i tillegg til Anette i valgkomiteén som ovenfor årsmøtet skal innstille styret i IHK Sparta for kommende sesong.