Content1 | col1

Ny administrativ leder ansatt

Line Merete Holth, ansatt som administrativ leder for IHK Sparta Sarpsborg

Styret i IHK Sparta Sarpsborg ønsker å informere om at vi har kommet i mål med
ansettelsesprosessen av administrativ leder. Tiltredelse vil være medio januar - 18.

Line kommer i fra Kriminalomsorgen hvor de siste åtte årene har vært i Halden fengsel,
og hvor hun har hatt ulike ansvarsroller innen administrasjon, økonomi og avdelingsleder.
I tillegg har hun hatt verv som sekretær, hovedtrener og styremedlem innen håndball.

Line er en person som er dedikert i sin holdning til å bygge lag, koordinere og strukturere, og
vi ser frem til at hun skal få muligheten til å presentere seg selv i januar.
For styret i IHK Sparta Sarpsborg