Content1 | col1

Samarbeidsavtale med Sport Club Sarpsborg

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field ImageText2. Check your template! --></pre>

IHK Sparta Sarpsborg har tidligere informert om ett sponsorsamarbeid med Sport Club Sarpsborg.


Nå har samarbeidet med det lokale treningssenteret ytterligere blitt konkretisert, med ett treningstilbud til våre medlemmer og deres familier.

 

Først litt om vårt eget treningsrom
Klubbens treningsrom, vis a vis Café Pucken, vil i løpet av august gjennomgå en stor oppgradering. Apparater vil bli flyttet ut, rommet vil bli pusset opp, noe av vårt eksisterende utstyr vil bli reparert og nytt utstyr vil tilkomme. Rommet vil bli tilpasset det treningsopplegget, som både Elite, Fysioterapeuter og IHK, har lagt opp til. Vi gleder oss til at våre spillere kan ta i bruk rommet igjen i løpet av uke 35 eller 36.

Sports Club Sarpsborg
Ettersom det vil bli noen uker med nedetid i FYSrommet, har vi henvendt oss til Sports Club Sarpsborg. Klubben har gjort ett samarbeid med oppfølging rundt våre spillere på U18 og U20 for juli og august. De er allerede i gang med sitt treningsarbeid. Vi har mottatt gode rapporter tilbake fra senteret.

Til tross for eget treningsrom, kan det være aktuelt for klubbens medlemmer å ha ett treningssenter å gjøre supplerende treningsarbeide i. Vi henstiller spillere fra U20 tom. U14, inkludert Damelaget, å vurdere dette.

Vi har derfor forhandlet frem en avtale med dette som bakgrunn. Klubben oppfordrer også spillernes foreldre til å tegne medlemskap og å utnytte tiden hvor barna trener i Amfin eller Ungdomshallen.

Se nettsiden til Sports Club Sarpsborg for hvilke treningsmuligheter de har.

Ved å informere at man kommer fra IHK Sparta Sarpsborg, vil man kunne ta del av følgende avtaler om abonnement:

IHK –spillere:  kr 299 pr mnd.,  fom. U14 (04 –generasjonen) 
+ kr 60 for oppstart / medlemskort. NB! Ingen bindingstid 

 

Betingelser:
Hvis spilleren er under 15 år – må trene sammen med foresatt
Hvis spiller er under 18 år – treningsveiledning / program er inkludert
Foresatte må undertegne avtalen
Ut over dette gjelder ordinære vilkår / SCS –regler
Spilleren må stå på IHK Spartas laglister for å få tilbudet.

 

NB!
I august starter Sports Club Sarpsborg opp med SCS Teen Club, for deg mellom 12 og 15 år.
Lær riktig teknikk og effektiv trening for deg som allerede driver med idrett.

 

For foreldre og de over 18 år:
Ordinær avtale kr 399 pr mnd (ca 15% rabatt)

Full pakke kr 459 pr mnd (ca 15% rabatt)
-Dette abonementet inkluderer, i tillegg til ordinær avtale, også fri spill med Ricochet / Squash, gruppetimer, massasjestoler og infrarød badstue. NB! Denne avtalen kan fryses opp til 3 mnd pr år! Det tilkommer en innmeldingsavgift og forutsetter 12 mnd. bindingstid

• Ved tegning av medlemskap innen 01. august 2017, betaler man kun kr 1 pr dag frem til 20. august. Denne første betalingen vil Sports Club Sarpsborg sponse tilbake til IHK Sparta Sarpsborg.

Ta kontakt med Sports Club Sarpsborg for utfyllende informasjon om deres trenings- og oppfølgingsmuligheter, for både hockeyspilleren og deres familie. Opplys at du kommer fra IHK Sparta Sarpsborg.

 

Les mer om Sports Club Sarpsborg HER

 

Lykke til med treningsarbeidet