Content1 | col1

Jonas Solberg Andersen er engasjert som Sportsjef ”Veien til Elite” U16-U20

 

Jonas S. Andersen vil til kommende sesong (2017-18) følge opp spillere og trenere fra U16 til U20 ved å kvalitetssikre spillerutviklingen i deres ”vei til elite”

 

Sportsjefen har det overordnede ansvaret for denne gruppen og skal arbeide tett med IL Sparta Elite for å skape potensielle talenter til Sparta sitt A-lag.

Sportsjefen skal bla. føre oversikt over alle spilleres treningsmengde og spillemengde, og ut i fra det sørge for riktig spillerutvikling igjennom en god kamp- og treningskultur, med gode holdninger, treningsvillighet, ydmykhet og respekt. Sportsjefen skal sørge for riktig hospitering mellom alderstrinnene fra U15 til A-lag, i samarbeid med klubbens øvrige sportslige ansatte og Elite sin trenerstab. Sportsjefen skal også samarbeide med Elite sin trenerstab i forhold til spilleranalyse, spillesystem, videoanalyse og sørge for at IHK bedriver riktig spiller- og lagsutvikling opp mot Sparta sitt A-lag.

Jonas S. Andersen skal i tillegg fungere som hovedtrener for klubbens kommende U18 –lag.


Styret i IHK Sparta Sarpsborg er takknemlige for at Jonas takket ja til denne nye stillingen og ser med spenning frem i mot hans virke. Vi ønsker Jonas lykke til i sitt arbeide for klubb og spillere.

Styret i IHK Sparta Sarpsborg