Content1 | col1

Janne Ericson har sagt opp sin stilling i klubben

 

Janne har meddelt at han sier opp sin stilling som Utviklingsansvarlig for IHK Sparta Sarpsborg.

 

Janne skal i utgangspunktet avslutte sitt virke ut mai, men vi arbeider for å bli enige om en avslutning mot slutten av juni.

Janne uttrykker videre:

”Jag vill tacka alla inom IHK Spartas organisation för den tid som jag varit i anställd, en lärorik och givande tid för min personliga utveckling. Jag vill också tacka Sportchef Mats Emanuelsson för ett mycket bra samarbete och ett mycket lärorikt och givande utvecklingsarbete under den gångna säsongen. Den kunskap erfarenhet kommer jag ha väldigt stor nytta av i mitt fortsatta trenarskap inom ishockeyn.

Till sist vill jag tacka alla arbetskamrater, tränare, ledare och spelare i IHK Sparta och önskar alla lycka till på sin resa inom ishockeyn.

Det känns lite tungt och vemodigt att skriva detta för jag har alltid trivts bra i Sparta och det gör beslutet ännu svårare.

Ett stort tack till er alla och lycka till framöver med det fortsatta utvecklingsarbetet.”


Styret i IHK Sparta Sarpsborg tar oppsigelsen til etterretning og ønsker Janne mer enn lykke til videre på ferden.

Arbeidet med å finne en erstatter etter Janne er allerede godt i gang og vi håper å kunne presentere en arvtager i løpet av rimelighetens tid.

Styret i IHK Sparta Sarpsborg