Content1 | col1

Årsmøte 2017

Årsmøtet i IHK Sparta Sarpsborg for regnskapsåret 2016 ble avholdt på Spartahytta den 30. mars 2017.

Det møtte 35 stemmeberettigede medlemmer.

 

 

Årsmøtet 2017 ble for første gang gjennomført i mars og ikke mai som tidligere år. 

 

Bakgrunnen til gjennomføring av årsmøte allerede før utgangen av mars er vedtak gjort av Norges Idrettsforbund på Idrettstinget i 2015. Formålet er at idrettslagene skal ha færre frister å forholde seg til og at nødvendige dokumenter skal være tilgjengelig før diverse søknadsfrister.

 

IHK Sparta Sarpsborg gjennomførte ett godt årsmøte, hvor det på forhånd var meldt inn to saker fra medlemmene. Begge sakene ble nedstemt. Det ble også vist ett felles engasjement rundt viktigheten av god rekruttering til og fra Skøyte- og hockeyskolen.

 

Beretninger ble lest opp. Styrets beretning kan leses HER og sportslig beretning kan leses HER. Beretninger, regnskap og budsjett ble vedtatt.

 

Lagsberetninger blir publisert på nettsiden når sesongen er sluttført og alle lag har levert inn sine.

 

Det ble gitt oppmerksomhet til årest frivillig og årets spiller i henholdsvis Heidi Meisingset og Håkon Løken Pedersen. Begge for fantastisk innsats på hver sin måte.

Det vil bli lagt ut egen nettsak på disse.

 

Det ble også valgt inn nye styremedlemmer til IHK Sparta Sarpsborg sitt styre. De nye medlemmene er Pål Eriksen, Lasse Juelsen og Bjørge Asbjørnsen. Valgkomitéen ga også det nye styret oppdrag og mandat til å få på plass ytterligere ett styremedlem, med sportslig bakgrunn.

 

Christer Ryen, Espen Kamperhaug , Yngve Hurthi og Anette Johansen (fratrådt tidligere) har alle fratrådt  sine verv. IHK Sparta Sarpsborg takker for det gode arbeidet disse har gjort i styret.

 

Denne nettsaken vil bli oppdatert med årsmøteprotokollen så snart den er ferdig underskrevet.

 

Med vennlig hilsen

Styret i IHK Sparta Sarpsborg