Content1 | col1

Dagsordenen årsmøte 2017

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field ImageText2. Check your template! --></pre>

En uke igjen til årsmøte i IHK Sparta Sarpsborg og her er dagsordenen.

 

 

Dagsorden til årsmøte 2017

1. Åpning av årsmøtet
a. Godkjennelse av innkalling
b. Godkjennelse av saksliste og dagsorden
2. Konstituering
a. Valg av dirigent
b. Valg av referent
c. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
3. Beretninger
4. Regnskap 2016
5. Innkomne forslag
6. Medlemskontingent
7. Budsjett
8. Overrekkelser
9. Valg

Avslutning

 

Saksliste, inkludert styreberetning, sportslig beretning, regnskap og budsjett, gjøres tilgjengelig på adm. leders kontor fra i dag og kan leses der på følgende tidspunkt:

Torsdag 23.03. kl.    17.30 - 19.30
Mandag 27.03. kl.   17.30 - 19.30
Tirsdag 28.03. kl.     17.30 - 19.30

 
Vi håper så mange medlemmer som mulig vil ta turen til Spartahytta, torsdag 30. mars 2017 kl. 17:30.

Vel møtt!