Content1 | col1

Innkalling til årsmøte

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field ImageText2. Check your template! --></pre>
Det innkalles herved til årsmøte i IHK Sparta Sarpsborg, torsdag 30. mars 2017, kl. 17:30 på Spartahytta.

 

Forslag som skal behandles må være styret i hende 14 dager før årsmøtet, som vil si innen 16. mars 2017.
Forslag sendes til [email protected] med Tittel/emne: "Forslag til årsmøtet 2017"

Vi håper mange medlemmer møter opp denne ettermiddagen/kvelden.

Vel møtt!

 

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemskontingent være innbetalt.
Medlemskontingenten til IHK Sparta Sarpsborg (Ungdom) for 2017 er fastsatt til:

 

Enkeltmedlem: 400,-
Familie: 800,-
Støttemedlem/pensjonister: 200,-
Medlemskap i IL Sparta Elite + 30,-

 

Innbetales til konto: 1030.11.26390
Merk innbetalingen med:
 
«Medlemskontingent 2017 for Navn på spiller og fødselsår»
eller
«Medlemskontingent 2017 for Navn på medlem (passiv)»
Betalingsfrist er 23. mars 2017.

 

Vennlig hilsen

Styret i IHK Sparta Sarpsborg