Content1 | col1

Administrasjonsleder for IHK Sparta Sarpsborg

Administrasjonsleder Kjell Arne Schrøder er dessverre igjen nødt til å stille seg indisponibel for arbeide.

Etter å ha vært borte fra stillingen som administrasjonsleder pga sykdom i en periode, forsøkte Kjell-Arne seg på jobb igjen i august og september når Jenny Karlstad-Solberg forsvant ut. Dette gikk dessverre ikke som han ønsket og forsøket på å komme tilbake har forverret hans helsetilstand igjen. Han har fremdeles behov for ro og hvile.

 

Styret i IHK Sparta Sarpsborg har bedt styrets leder, Kjetil Jacob Mellum, om å gå inn som arbeidende styreleder. Klubben har behov for en leder. Administrasjonsleders oppgaver er fordelt på flere og Kjetil vil kun dekke noen av oppgavene i en deltidsstilling. Avtalen med Kjetil er tidsbegrenset og er foreløpig gjeldende ut 2016.

 

Det er fortsatt både plan og ønske at Kjell Arne skal tilbake til stillingen sin for klubben etter at han er blitt frisk.


Vi ønsker Kjell Arne fortsatt god bedring.

for styret i IHK Sparta Sarpsborg
Anette Johansen
Nestleder